Hvorfor?

Drift har som mål å styrke små til mellomstore bedrifters evne til å formidle budskapet sitt på nett.

Hvordan?

Vi gjør dette gjennom en segmentering av tjenester i uavhengige moduler som integreres bak kulissene.

Målet med denne modellen er å gjøre det enklere for forbrukere å forholde seg til de forskjellige teknologiene vi utvikler samtidig som de blir dratt nytte av.

Hva?

I løpet av Q2-3 2024 lanserer vi MVP’er for tre av våre tjenester:

Et kreativt studio for utvikling av webapplikasjoner og grafiske profiler, utformet gjennom et datadrevet rammeverk for interaksjonsdesign.

En ende-til-ende løsning for optimalisering av nettsidehastighet.

En platform for integrering av skreddersydd intelligens i eksisterende webapplikasjoner og nettsider.